Ủy ban dân chúng đô thị Hà Nội vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng Thủ đô.
Cơ quan này sẽ có nhiệm vụ thực hành doanh nghiệp giám định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định của Luật xây dựng, Luật Quy hoạch thành thị và các văn bản pháp luật ảnh hưởng, trước khi cơ quan giám định trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê chuẩn.
Xem thêm : căn hộ chung cư Thanh Hà Cienco 5 giá gốc uy tínTheo đó, kết luận của Hội đồng giám định là một trong những cơ sở để cơ quan giám định tổng hợp và yêu cầu cơ quan trình thẩm định hấp thu.

song song, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng Thủ đô sẽ giúp việc hoàn chỉnh hơn đồ án quy hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến độ, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nội dung giám định của Hội đồng quy hoạch thi công chung cư Thanh Hà Cienco 5 giá rẻ theo quy định của Luật thi công và Luật Quy hoạch đô thị cùng các văn bản thúc đẩy.

Quyết định của Ủy ban nhân dân đô thị Hà Nội nêu rõ, Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố là cơ quan túc trực Hội đồng thẩm định có bổn phận thi công, hoàn thiện quy chế làm việc của Hội đồng, trình chủ toạ Hội đồng thẩm định coi xét quyết định; xác định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng cấp thiết để tổ chức Hội đồng trước khi trình Ủy ban dân chúng thành thị duyệt Chung cư Xuân Mai Riverside


.