a) Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ TTHC:
Đơn vị có văn bản bắt buộc cấp phù hiệu xe tải , taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt tới Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn.
- Giải quyết TTHC:
+ Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
+ Đối sở hữu phương tiện với biển số đăng ký thuộc tỉnh Lạng Sơn: nếu hồ sơ gần như theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn mang trách nhiệm cấp phù hiệu cho đơn vị buôn bán vận tải. trường hợp từ chối ko cấp, Sở trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Đối mang phương tiện sở hữu biển số đăng ký không thuộc tỉnh Lạng Sơn: Trong thời hạn 02 ngày khiến việc, nói từ ngày nhận đúng hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn với văn bản bắt buộc xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia buôn bán vận tải gửi tới Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện có biển số đăng ký. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nói từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận, Sở Giao thông vận tải nơi phương tiện mang biển số đăng ký bắt buộc mang trách nhiệm xác nhận và gửi tới Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn qua fax hoặc email, bản chính được gửi qua đường bưu điện. ví như ko xác nhận, Sở Giao thông vận tải được lấy ý kiến cần trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sau 08 ngày làm cho việc, nói từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy đinh, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn mang trách nhiệm cấp phù hiệu cho đơn vị buôn bán vận tải. ví như từ chối không cấp, Sở trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Đối mang xe ô tô thuộc đối tượng buộc phải lắp trang bị giám sát hành trình nhưng ko thực hiện đúng những quy định liên quan đến lắp đặt, cung cấp và truyền dẫn thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, chỉ được cấp phù hiệu sau lúc đã đáp ứng gần như các quy định về thứ giám sát hành trình.
b) phương pháp thc thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn hoặc qua đường bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu (theo mẫu);
- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao với chứng thực: Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã trường hợp xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải.
Đối sở hữu các phương tiện mang biển số đăng ký ko thuộc tỉnh Lạng Sơn thì buộc phải sở hữu xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia marketing vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện với biển số đăng ký (theo mẫu).
-Cung cấp tên Trang thông tin điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thứ giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp phù hiệu.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thi hạn giải quyết:
- Đối sở hữu với phương tiện có biển đăng ký tại Lạng Sơn: 02 ngày làm việc, nói từ ngày nhận hồ sơ gần như theo quy định.
- Đối với phương tiện ko có biển số đăng ký thuộc tỉnh Lạng Sơn: 08 ngày khiến việc, nói từ ngày nhận hồ sơ gần như theo quy định.
đ) Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan với thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền phân cấp thực hiện: ko.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Giao thông vận tải nơi mang biển số đăng ký của phương tiện.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe marketing vận tải hàng hóa, xe buôn bán vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.
h) Phí, lệ phí: ko.
i) Tên loại đơn, dòng tờ khai:
- Giấy bắt buộc cấp phù hiệu, biển hiệu: Phụ lục 24.
- yêu cầu xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải: Phụ lục 25.
(Thông tư số 63 /TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT)
k) bắt buộc, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Đơn vị buôn bán vận tải đã được cấp Giấy phép marketing vận tải bằng xe ô tô.
- doanh nghiệp, hợp tác xã marketing vận tải hành khách theo tuyến cố định được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho xe ô tô tham gia khai thác trên tuyến lúc mang văn bản chấp thuận khai thác tuyến; chấp thuận điều chỉnh tần suất chạy xe; thông báo thay xe, bổ sung xe nhưng ko làm tăng tần suất chạy xe của doanh nghiệp, hợp tác xã.
- doanh nghiệp, hợp tác xã buôn bán vận tải hành khách bằng xe buýt được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho xe ô tô tham gia khai thác trên tuyến lúc sở hữu văn bản công bố tuyến, chấp thuận bổ sung, thay thế xe.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ dịch vụ vận tải đường bộ.