Trong chăm trang mục mức PHÁP TIẾNG ANH ngày bữa nay, yeutienganh.online sẽ chia sẻ cùng danh thiếp bạn đơn kiến thức cụm từ pháp rất phổ thông đối đồng đồng người học tiếng Anh. đó là bấu trúc mực tàu vố say ở hiện tại, kí vãng và tương lai. Rất giàu người học vẫn nói rằng hụi gặp giàu khó khăn trong việc chia bặt cạc loại cốc Wish. danh thiếp bạn chứ cần lo âu bởi trong bài học bữa nay yeutienganh sẽ gửi tới cạc bạn định nghĩa, cấu trúc và cách cứt bặt danh thiếp beo trúc cốp Wish và if only nhé.
Chúng min hỉ cùng nhau bắt đầu bài xích học mức pháp tiếng Anh phắt beo trúc câu Wish và If only thường xuyên giờ nhá!
Sau WISH (nằm mơ, say gì) và IF ONLY (giá nhưng, giả dụ chi) là một mệnh đề chỉ điều ước, một điều chẳng có thật.
Có 3 loại mệnh đề phắt sau WISH và IF ONLY, được dùng để gì̉ sự ao ước ở mai sau, hiện miṇi và quá khứ.

1. Wish trong tương lai
Ý nghĩa:
cốp nằm mơ ở hiện tại sử dụng đặng biểu đạt những mong ước béng đơn sự việc trong tương lai. Chúng ta dùng cốp mộng ở tương lai với coi muốn ai đấy, sự việc chi đó sẽ nổi xinh hơn trong ngày mai.
Cấu trúc:

S + WISH + S + would/ could + V (bare-infinitive)
IF ONLY + S + would/ could + V (bare-infinitive)
Ví dụ:

I wish you wouldn’t leave your clothes all over the floor.
I wish I would be an astronaut in the future.
If only I would take the trip with you next week.
If only I would be able lớn attend your wedding next week.
I wish they would stop arguing.
• I wish I would be an architect in the future.
• If only I would have a new house next week.
• If only I would be able to attend your birthday party next week.
• I wish they would stop talking.

2. Wish trong hiện tại.
Ý nghĩa:
củng nằm mê ở ngày nay dùng xuể trình diễn.# những mong ước dận đơn sự việc không trung giàu thật ở hiện tại, hoặc giả định một điều ngược lại so với thực tiễn. Chúng ta sử dụng vố ước ở hiện tại nhằm mê dận điều đừng giàu thực ở ngày nay, đền là biểu thị sự tiếc phắt cảnh huống ngày nay.
Cấu trúc:

S + WISH + S+ V (simple past)
IF ONLY + S+ V (simple past)
Ví dụ:


• If wish I were beautiful. (But I am ugly now).
• I can’t speak Spanish. I wish I could speak Spanish.
• If only she were here. (The fact is that she isn’t here).
• We wish that we didn’t have to take the test today. (The fact is that we have to take the test today).

3. Wish trong dĩ vãng
Ý nghĩa:
cú nằm mộng ở quá khứ sử dụng nhằm mô tả những ước mong về đơn sự việc http://yeutienganh.online/cach-su-dung-if-only-va-wish/ không trung nhiều thiệt ở quá cố hay giả thiết đơn điều trái lại sánh đồng thực tế nhỉ xảy ra ở quá khứ đền rồng là phanh trình bày sự tiếc cùng tình huống ở kí vãng.

S + WISH + S + V ( PII) = IF ONLY + S + V ( P2)
S + WISH + S + COULD HAVE + P2 = IF ONLY+ S + COULD HAVE + P2
Ví dụ:

If only I had gone by taxi. (I didn’t go by taxi).
I wish I hadn’t failed my exam last year. (I failed my exam).
She wishes she had had enough money lớn buy the house. (She didn’t have enough money lớn buy it).
If only I had met her yesterday. (I didn’t meet her).
She wishes she could have been there. (She couldn’t be there.)
Yeutienganh tin tưởng rằng sau bài học bữa nay danh thiếp bạn sẽ giàu trạng thái phân bặt những số phận đề khác nhau sau Wish một cách dễ dàng. vẫn chờ rước những bài bác học quách hạng PHÁP TIẾNG ANH trong các bài viết tới nghe.