Khách hàng sẽ được đảm bảo nguồn vốn để kinh doanh sim thẻ khi vay vốn kinh doanh tại MaritimeBank

Thông tin sản phẩm

- Ngân hàng Maritime Bank cung cấp dịch vụ trọn gói cho đối tượng Khách hàng là các đại lý kinh doanh sim thẻ trả trước lớn của các nhà mạng bao gồm: phát hành bảo lãnh thanh toán, cho vay và các sản phẩm tiền gửi linh hoạt.
- Tài sản đảm bảo: sim thẻ trả trước theo phương thức tiền vào hàng ra và các tài sản khác của khách hàng.
- Sim thẻ phải được để tại kho của Maritime Bank hoặc kho của nhà mạng được Maritime Bank đồng ý chấp thuận.
- Tỷ lệ cho vay đối với sim thẻ trả trước là 95%
- Lãi suất cho vay, tiền gửi áp dụng theo quy định của Maritime Bank từng thời kỳ.

>> Xem thêm: mua tra gop https://thebank.vn/posts/13014-nhung-uu-va-nhuoc-diem-cua-mua-tra-gop-ban-can-phai-bietLợi ích gói vay

- Đảm bảo nguồn vốn phục vụ mục đích kinh doanh sim thẻ
- Nhận hàng thanh toán trả chậm với bảo lãnh của ngân hàng Maritime Bank
- Tiền gửi được cung cấp các kỳ hạn và lãi suất hết sức hợp lý, đảm bảo được khả năng thanh toán khi đến hạn.

Nguồn: vay vốn kinh doanh https://thebank.vn/hoi-dap/chu-de/23-vay-kinh-doanh