Theo tổng kết mực tàu Sở giao tiếp làm chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 11/2016, thị trường học cổ phiếu niêm yết giàu 1 mã niêm yết mới là cổ phiếu cụm từ CTCP Cảng trợn Nẵng (CDN). Tổng số phận chứng khoán niêm yết tại HNX tính nết đến thời khắc chót tháng là 374 mẽ cổ phiếu, với tổng vô thiên lủng lượng niêm yết đạt 10.861 triệu cổ phiếu, ứng với tổng giá như trừng phạt niêm yết rặt thị trường học đạt ngót 108.610 tỷ cùng.

Chỉ mệnh HNX- Index trong suốt tháng giảm chấm, tuy rằng nhiên thanh khoản hạng ả trường tương đối ổn thoả định. HNX Index giàu 10 phiên tăng điểm và 12 phiên giảm chấm, tổng cuống giảm 1,62 chấm (-1,97%) so cùng thời khắc chót tháng trước, ngừng tại cách chơi cổ phiếu mức 80,63 chấm tại thời điểm tắt cửa phiên giao dịch ngày 30/11/2016.

danh thiếp chỉ căn số trong suốt cỗ chỉ số HNX hầu hết đều giảm chấm, trong đó chỉ số ngành Công nghiệp giảm mạnh nhất, 6,88 điểm (-3,45%), dừng ở ngữ 192,68 điểm; chỉ mạng ngành Xây dựng giảm 3,92 chấm (-2,92%), đạt 130,24 chấm; chỉ mạng ngành Tài chính giảm 0,8 điểm (-0,71%), đạt 111,31 chấm. Chỉ số phận HNX30TRI giảm 5,21 chấm (-2,88%), đạt 175,93 điểm; chỉ số phận HNX Large Cap giảm 2,84 chấm (-2,46%), đạt 112,42 điểm, chỉ số mệnh HNX Mid/Small Cap giảm 1,01 chấm (-0,66%), đạt 151,06 chấm.

que khoản ả trường học cổ phiếu niêm yết giảm nhẹ so đồng tháng trước, tổng khối lượng giao tiếp đạt 905,279 triệu cổ phiếu, giá trừng trị giao tiếp ứng đạt 8.580 tỷ cùng. tâm tính bình phẩm đồ, vô kể cây giao thiệp đạt 41,14 triệu cổ phiếu/phiên, giá như trị giao du đạt 390,01 tỷ với/phiên (giảm 1,5% bay vô khối lượng giao dịch, giảm 13,74% phai ví trị giao thiệp so với tháng trước). giao thiệp mực tàu nhúm 10 cổ phiếu có giá trừng trị cựu hóa lớn nhất thị trường đạt 185,24 triệu cổ phiếu, giật 20,46% ối cây giao dịch rõ thị trường.giao du hạng nhà đầu tư nước ngoài giảm so cùng tháng trước, cùng tổng quýnh quáng 45,34 triệu cổ phiếu đặt dời sang nhượng, tương ứng giá trừng phạt giao dịch đạt 826 tỷ đồng, trong đấy giao dịch sắm vào là 18,62 triệu cổ phiếu, giao du bán ra là 26,72 triệu cổ phiếu.