Ngày nay, loại máy cào bóc mặt đường chính là loại máy chuyên dụng dùng cào bóc lớp mặt đường đã cũ, sửa chữa phần mặt đường bê tông bằng nhưa. Tuy thế, quá trình tiến hành cần dựa theo khả năng thực tế và mong muốn trước khi tiến hành.

>> Các dòng máy cào bóc mặt đường Wirtgen được ưa chuộng

kỹ thuật cào bóc mặt con đường cũ bằng máy cào bóc chuyên dụng với duy tu, tu sửa vấn đề tuyến đường bê tông nhựa. Công nghệ này tạo ra quyền tiến hành cào bỏ đi tại bê tông nhựa cũ Theo như cho mình một chiều chi tiết nhất định. kế tiếp, tiến hành rải lớp bê tông mới. đặc biệt, còn ứng dụng tái chế toàn chiều sâu bắt buộc xử lý trước kia theo thiết kế, bắt buộc cào bỏ bớt di chuyển cho mình một phần lớp bê tông nhựa cũ.

trong nhãn hiệu máy cào bóc khoản tuyến đường Wirtgen, Bomag....là các dòng rất thịnh hành đáp ứng cho công việc này.

liên quan đến Cách tiến hành bao gồm 3 Biện pháp tương tự như sau:

Biện pháp cào bóc đơn thuần

thực hiện cào bóc bình thường, với bề mặt bị lồi, lõm, biến hình thái, mục đích vá lại giúp có được bằng phẳng. Phương pháp này mang tính chất nguy cấp nhưng quy mô thấp, bởi phạm vị áp dụng không cao. thường là tu sửa con đường, ổ gà, ổ voi.

Xem thêm: http://tanphatjsc.vn/46-top-3-li-do-...-wirtgen.xhtml

Phương pháp cào bóc với khiến cho lại bề mặt

Giải pháp triển khai việc cào bóc trong các chiều chi tiết cần, quy trình sau sẽ là rải nhựa be tông hoàn toàn mới.

Phương pháp cào bóc mang tính kiểm tra trước

Cào bỏ di chuyển lớp bê tông nhựa cũ tới cho mình một chiều chi tiết nhất định trước kia công đoạn tiến hành công việc tái chế phần con đường cũ toàn chiều tường tận (Theo như mẫu mã, bắt buộc cào bỏ bớt đi một hệ thống lớp bê tông nhựa cũ).

nhằm tiến hành công việc cào bóc đủ thuân lợi lớn, đầu tiên, đòi hỏi quy tắc tình trạng hư tổn đến từ lớp mặt tuyến đường, Tác dụng toán với Cách hợp lí cũng như lên chiến dịch tổ chức.

Đối các Giải pháp 1, 2 thì dùng đạt được khuôn khổ nhỏ Tuy vậy giả dụ cấu tạo cung đường gặp phá vỡ vạc, đòi hỏi khiến hoàn toàn mới lại dường, xây dựng áo đường. quy trình này cần có rất nhiều giai đoạn cũng như tốn kém hơn.

sử dụng máy cáo bóc phần cung đường Wirtgen sẽ trợ giúp bạn cào di chuyển tại lớp mặt con đường cho mình một cách rất nhanh, phục vụ Theo như đánh giá. đặc biệt, máy cào bóc còn vận chuyển ở bê tông nhựa sang phương tiện chở chuyên dụng một Giải pháp nhanh chóng. Cào bóc nhanh, không khiến cho hư hại bộ phận, trả tới bề mặt phẳng mịn tiết kiệm quá trình trong số quá trình rải thảm.