Đối với sư kê hay là khán giả xem choi ga đều sẽ chú ý đến cựa gà. Cựa gà thì có nhiều dạng,trong cựa gà lại có cựa gà hay cựa gà dở và có nhiều tên gọi khác nhau. Dù là gà đòn, cựa ngắn, nhưng gặp cựa tốt, vẫn là lợi khí sắc bén, hữu hiệu, hỗ trợ cho việc đấu chọi thành công.Nhưng các sư kê phải chơi gà sành mới phát hiện ra gà nào có cựa hay. Còn gà cựa thì cặp cựa tốt hỗ trợ đắc lực cho việc đấu chọi của gà.Dưới đây là một số cựa gà để sư kê có cách xem chân gà chọi bí truyền:


1. Cựa sưu siêu đao: Là loại gà có cựa ngoắt chéo mũi ra phía sau.Cựa song đao: cong như cặp đao, hai bên đóng y như nhau, hễ đâm là trúng không sai chạy.Làm cho đối thủ phải khiếp sợ
2.Cựa chỉ địa: đúng ra thì xấu, vô hiệu, chỉ khi có vảy huyền châm, công tự hỗ trợ thì mới hữu hiệu.Nhưng nói chung cựa này không nên chọn
3.Cựa nhựt nguyệt: Loại cựa này làm cho gà đối thủ sợ .Gà có cựa này ra đòn nhanh nhẹn,hoạt bát trong đen ngoài trắng, đen lem. Hoặc là một cái đen một cái trắng. Cựa này đâm rất độc, hệ trúng là trúng sâu, đau nhức.Các sư kê xem chân gà chọi là phải xem cựa của chúng chuẩn thì mới chọn được gà hay
4.Cựa kim: cựa nhỏ, thon nhưng đâm dễ trúng.Loại cựa này đâm rất sâu và đâm đâu trúng đó
5.Cựa Giao chỉ: Hai cựa giao gác chép nhau.Loại cựa này cũng là dạng bình thường
6.Cựa tam cường: trên cựa có một vảy to,chúng ta dễ nhận thấy, dưới cựa cũng có một vảy to, gà này đâm bách phát bách trúng.Là loại gà quý
7.Cựa lục đinh: Sư kê có thể nhìn thấy trên và dưới cựa có nổi lên hai cái cựa nhỏ, rung rinh như cục thịt thừa, chỉ có gà quí mới có.Loại gà này rất khó tìm
8.Cựa giầy: Loại cựa này không cứng mà vừa mềm vừa rung rinh nhưng không dính chặt vào gân cốt, tưởng là gà bỏ đi, nhưng đó là có biệt tài riêng, nên chọn nuôi.Phải những người chơi gà sành mới phát hiện ra được
9.Cựa độc đinh: Loại cựa này nhỏ như hộp bắp, cũng rung rinh như dính ngoài da. Hoặc loại cựa có ba chấm mọc ra, nhọn như móng cọp, hễ đâu trúng thì làm cho đối thủ đau vô cùng.
10.Cựa thượng áp hạ: Từ cựa tới ngón thới nổi lên ba bốn vảy nhỏ chấm tròn,trên to dưới nhỏ là gà đá đòn cộc.
11.Cựa cặp chéo: cựa xấu,chỉ xuôi chiều mới đâm được.Không nên chọn loại cựa này
12.Cựa hàm lạp: không đâm.Loại này vô dụng không tốt
13.Cựa xuộc: không đâm.Loại này cũng vậy
14.Cựa sừng trâu: chọn cựa nghếch cao nên đâm trượt, khó trúng mà nếu có trúng cũng không làm cho đối thủ bị sát thương được.Cũng không tốt.Trên đây là một số loại cựa tốt và không tốt.Các sư kê nên tham khảo và có cách xem chân gà chọi hay bằng cách xem cựa gà