+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

>> xem thêm: thanh lap cong ty tai quan tan phu
+ Dự thảo Điều lệ công ty.
+ Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
Kèm theo danh sách cổ đông sáng lập phải có:
• Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;
• Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân: Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, GCNĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác;
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Thời hạn thực hiện đăng ký kinh doanh:
>> xem thêm: thanh lap cong ty tai huyen nha be
Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD và con dấu là 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ (thời hạn trên không bao gồm ngày nghỉ cuối tuấn và nghỉ Lễ Tết).

Trên đây là những điều kiện thành lập công ty cô phần các bạn cần nắm được khi quyết định thành lập công ty. Nếu còn thắc mắc các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí 24/24.

>> Tiếp theo: thanh lap cong ty tai quan 1