Danh sách nội các Chính phủ trình Quốc hội

(GDVN) - Ông Phùng Xuân Nhạ, được giới thiệu làm Bộ trưởng Giáo dục, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Ngô Xuân Lịch được giới thiệu làm cho Bộ trưởng Quốc phòng.

========> Trung tâm gia sư Hà Nội uy tín: https://******************/

Chiều nay (8/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ dụng một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các người tham gia khác của Chính phủ.

3 Phó Thủ tướng đã miễn nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc - được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Ông Vũ Văn Ninh (nghỉ hưu) và ông Hoàng Trung Hải (giữ chức phận bí thư Thành uỷ Hà Nội).

3 người được đề cử vào vị trí Phó Thủ tướng gồm: Ông Vương Đình Huệ (Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương); ông Trương Hoà Bình (Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chánh án TAND Tối cao); ông Trịnh Đình Dũng (Uỷ viên Trung ương Đảng, đã miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
[center !important]Ông Phùng Xuân Nhạ được đề cử làm cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục. ảnh: VNU.[/center !important]Theo danh sách yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, có 18 Bộ trưởng, trưởng ngành:

1. Ông Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng )thay ông Phùng quang đãng Thanh).

2. Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an (thay ông Trần Đại Quang).

ba. Ông Lê Vĩnh Tân – Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức phận Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thay ông Nguyễn Thái Bình).


4. Ông Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc Đại học quốc gia Thành Phố Hà Nội giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục - tập huấn (thay ông Phạm Vũ Luận).

5. Ông Mai Tiến Dũng - bí thư Tỉnh ủy Hà Nam giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng - Thứ trưởng Bộ tiêu chí - đầu tư giữ chức Bộ trưởng Bộ chỉ tiêu – đầu tư (thay ông Bùi quang Vinh).

Nguồn: Tổng hợp trên mạng