(GDVN) - bây giờ, trạng thái học sinh vi phạm đạo đức, pháp luật có xu thế gia tăng nên việc nâng cao uy tín dạy, học môn Giáo dục công dân cần được chú trọng.

========> Trung tâm gia sư Hà Nội uy tín: gia sư toán hà nội


Nay Ths. Bùi Thị Cần công tác tại trường Đại học Vinh bàn thảo thêm dưới giác độ canh tân giáo dục góp phần tăng hứng thú học tập hăng hái học tập của người học đối với môn học Giáo dục công dân ngày nay.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


thay đổi tích cực basic và toàn diện giáo dục đóng 1 Vai trò không được lãng quên trong công đoạn đi lại và phát triển của quốc gia.

Và là một trong những yếu tố cốt tử quyết định ngày mai của dân tộc, là chìa khoá để khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng cho sự phát triển bền vững của quốc gia, hội nhập thành công vào thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp diễn khẳng định lập trường, ý kiến và nỗ lực trong các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc XII về thay đổi theo hướng hiện đại cơ bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân công.

canh tân từ nội dung, chương trình; đổi mới cơ bản hình thức và bí quyết thi, rà soát và thẩm định kết quả giáo dục, đào tạo; canh tân cơ bản công tác điều hành giáo dục, giải thích, cam đoan dân chủ, thống nhất; coi trọng quản lý chất lượng; lớn mạnh nhóm nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; thay đổi tích cực chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội để lớn mạnh giáo dục và đào tạo…

tham dự tích cực các phong trào ngoại khóa. hăng hái chuẩn bị bài, phát biểu xây dựng bài; phân bố thời gian học tập, vui chơi, nghỉ ngơi khoa học, hợp lý. Hứng thú học tập của học sinh được tăng cường tất cả chịu sự tác động bởi thầy giáo.

do đó, thầy giáo giảng dạy môn Giáo dục công dân cần không ngừng trau dồi khả năng, phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp, cải tiến bí quyết giảng dạy, cam kết việc truyền thụ kiến thức càng ngày càng xác thực, hấp dẫn, có luôn luôn có chữ tín.

giáo viên cần giúp cho học trò thấy được ý nghĩa và sự thiết yếu của các tri thức môn học Giáo dục công dân đối với cuộc sống; giúp học sinh biết cách học phù hợp đối với bộ môn Giáo dục công dân, tăng cường thời lượng, uy tín thực tại, đàm đạo cho môn học, nắm vững lý thuyết, luôn có sự ứng dụng các tri thức đã học vào cuộc sống và khắc phục các tình huống trong đời sống theo các khía cạnh khác nhau.


đặc biệt, người dạy học giáo dục công dân phải làm cho gương, là tấm gương sáng về mọi mặt để học sinh noi theo và thường xuyên thực hiện cách thức nêu gương trong công đoạn truyền đạt môn học Giáo dục công dân.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng