Trả lời câu hỏi học phí cao đẳng sau tuyển sinh cao đẳng là bao nhiêu năm 2017
Căn cứ Nghị định 74, Điều 1, Khoản 11. Theo đó, HSSV thuộc diện được nhận lại khoản cấp bù tiền miễn giảm học phí, sẽ được nhận trực tiếp tại trường đang học. Nhưng trước đó vẫn phải đóng kinh phí đào tạo đúng thời gian quy định mỗi học kỳ. Khi hoàn thành đủ thủ tục nộp bộ hồ sơ miễn giảm và có kinh phí cấp bù chuyển về, HSSV sẽ nhận lại tiền sau. Cụ thể, nhà trường hướng dẫn:


I) 06 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN CẤP BÙ “MIỄN 100% HỌC PHÍ”:
ŒNgười có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.  HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. Ž HSSV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện Hộ cận nghèo.  HSSV người dân tộc thiểu số thuộc diện Hộ cận nghèo. HSSV hệ cử tuyển (đối với bậc Cao đẳng CN). ‘ HSSV người dân tộc thiểu số RẤT ÍT NGƯỜI đang ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
II) 02 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN CẤP BÙ “GIẢM HỌC PHÍ”:
’ “GIẢM 70% HỌC PHÍ”: HSSV đang theo học một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề (HSSV vui lòng chờ Bộ Lao Động-Thương binh và Xã hội ra văn bản ban hành, xác định ngành-nghề học cụ thể ).
“ “GIẢM 50% HỌC PHÍ”:HSSV có cha hoặc mẹ (là cán bộ, công nhân, viên chức) bị “tai nạn lao động” hoặc “mắc bệnh nghề nghiệp” được hưởng trợ cấp thường xuyên.
III) QUY TRÌNH THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG, ÁP DỤNG HOC PHI CAO DANG SAU TUYEN SINH CAO DANG:
1) BƯỚC 1: Tham khảo chi tiết taị 2 bảng thông báo ở: Sảnh Hội trường sinh hoạt đầu khoá, và ở sảnh nhà B – Bảng Chế độ.
2) BƯỚC 2: Được triển khai cụ thể và phát đơn tại Hội trường khi sinh hoạt đầu khóa.
3) BƯỚC 3: HSSV về địa phương chuẩn bị giấy tờ liên quan đính kèm theo qui định.


4) BƯỚC 4: HSSV NỘP ĐƠN VÀ GIẤY TỜ LIÊN QUAN CHO CÁN BỘ LỚP ĐỂ TẬP TRUNG CHUYỂN VỀ P. TỔ CHỨC – HC TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG.
5) BƯỚC 5: Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, nhà trường niêm yết danh sách ở sảng nhà B (để tránh sai sót), và có thông báo ngày chi phát tiền cấp bù miễn, giảm học phí cho HSSV.
IV) LƯU Ý CHUNG:
1)- Đơn đề nghị và văn bản hướng dẫn này chỉ có giá trị trong học kỳ 1 – khóa 2014 (đầu khóa). Từ Học kỳ 2 trở đi hoặc qua năm học sau, sẽ có thông báo hướng dẫn thực hiện mới đã được chỉnh lý.
2)- Riêng đối tượng có hưởng “Trợ cấp ưu đãi: Vào giữa mỗi học kỳ, mang “Sổ Ưu Đãi”, và biên lai đóng tiền kinh phí đào tạo học kỳ gần nhất, liên hệ thầy Tài, P.TCHC xác nhận vào Sổ.
Giảm 50% học phí cao đẳng tại Nhật
TT - Sinh viên Việt Nam khi theo học các trường cao đẳng chuyên ngành tại Osaka (Nhật Bản) sẽ được giảm 40-50% học phí - ông Hasegawa Keiichi, trưởng ban phụ trách du học sinh Hiệp hội Các trường cao đẳng chuyên ngành Osaka, cho biết trong Ngày hội du học Nhật Bản.

Xem thêm học phí: http://vlcc.edu.vn/