Nguyễn Thị Thùy Thương
Là Giáo viên khoa Tiếng Anh trường Trung tâm Anh ngữ quốc tế Úc Châu
Sống tại đường 2/4, phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hoà - TP. Nha Trang - Khánh Hòa
Đã từng đi dạy gia sư Tiếng Anh cho nhiều bé, đang dạy ở Trung tâm Anh ngữ Úc Châu với kinh nghiệm dạy 1 năm.
nguồn: https://giasubaochau.net/gia-su-khanh-hoa-1024