Ghép máy bơm công nghiệp nối tiếp và đồng thời

Ghép máy bơm tiếp nối là gì?

Các máy bơm được gọi là làm việc tiếp nối nếu sau khi chất lỏng ra khỏi máy bơm này được đưa tiếp vào ống hút của máy bơm kia, rồi sau đó mới được đưa vào hệ thống đường ống. Như vậy khi các máy bơm làm việc tiếp nối thì lưu lượng của chúng phải bằng nhau và bằng lưu lượng tổng cộng của hệ thống, cột áp của hệ thống bằng tổng cột áp toàn phần của các máy bơm.

Xem >>> máy bơm thả chìm

Ghép máy bơm công nghiệp nối tiếp được sử dụng trong trường hợp nào?

Các máy bơm làm việc tiếp nối được dùng khi hệ thống đề nghị áp lực cao mà một máy bơm không đáp ứng được.

Ghép máy bơm công nghiệp đồng thời

Thế nào thì được gọi là ghép máy bơm song song?

Các máy bơm khi làm việc cùng cấp nước vào một hệ thống đường ống gọi là làm việc đồng thời. vì vậy khi các máy bơm làm việc song song trong hệ thống thì chúng có cột áp bằng nhau và bằng cột áp của hệ thống, còn lưu lượng của hệ thống bằng tổng lưu lượng của các máy bơm.


Xem >>> https://maybomnuochcm.vn/xem-chi-tie...sonic-610.html

Theo lý thuyết, khi các máy bơm làm việc song song với nhau thì cột áp tổng của hệ thống bằng cột áp toàn phần của từng máy bơm và lưu lượng tổng cộng của hệ thống bằng tổng lưu lượng của các máy bơm cùng làm việc.

Tóm lại:

Các máy bơm ghép nối tiếp được dùng khi hệ thống yêu cầu cần lưu lượng lớn mà một máy bơm chẳng thể đáp ứng được.

Trong thực tiễn, chúng ta có thể ghép hai hoặc nhiều máy bơm cùng làm việc đồng thời trên cùng một hệ thống đường ống. Thậm chí có nhựng trường hợp hai trạm làm việc song song trên một hệ thống đường ống.

Xem >>> Máy bơm công nghiệpCÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM

Điện thoại: 0902 734 032 - 028 37 525 205

Email: truonglinh0403@gmail.com