Là sản phẩm của sự phát triển xã hội, đó là Yêu cầu con người về khôi phục sức khoẻ, khả năng lao động, thể chất và tinh thần bị hao phí trong quá trình sinh sống.


Nhu cầu nghỉ ngơi du lịch tại tỉnh An Giang là một hệ thống và thể hiện ở 3 mức độ: xã hội– nhóm người – cá nhân.
Trong đó, quan trọng hàng đầu là Yêu cầu nghỉ ngơi phát triển xã hội. Nó được xác định như Mong muốn của xã hội về phục hồi sức khoẻ và khả năng lao động, về sự mở rộng toàn diện thể chất và tinh thần cho mỗi thành viên của xã hội.
Mong muốn nghỉ ngơi du lịch An Giang theo nhóm thể hiện Nhu cầu của một nhóm dân cư phân theo nghề nghiệp lứa tuổi…
Mong muốn nghỉ ngơi – du lịch tại tỉnh An Giang cá nhân gồm những đòi hỏi của cá nhân về hoạt động nghỉ ngơi – du lịch tại tỉnh An Giang nhằm nâng cao sức khoẻ, giảm mệt mỏi, mở rộng khả năng lao động, tầm hiểu biết cho bản thân.
Những Mong muốn trên không tách rời nhau mà có sự quan tâm qua lại biện chứng.

Điều kiện sống
Là nhân tố quan trọng mở ra du lịch tại tỉnh An Giang. Nó được tạo dựng nhờ việc tăng thu nhập thực tế và cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao khẩu phần ăn uống, phát triển đầy đủ mạng lưới giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục…
du lịch tại tỉnh An Giang chỉ có thể phát triển khi đời sống vật chất và tinh thần của con người được cải thiện. Then chốt là mức thu nhập thực tế của mỗi người trong xã hội. Nhìn chung ở những nước kinh tế mở ra, có mức thu nhập cao thì hoạt động du lịch tại tỉnh An Giang mở ra mạnh mẽ.
Thời gian rỗi
Là phần thời gian ngoài giờ làm việc, khi đó thường diễn ra các hoạt động nhằm phục hồi và mở ra trí lực, thể lực và tinh thần con người. Nguồn quan trọng nhất làm tăng thời gian rỗi là giảm thời gian làm việc tại các công sở và các công việc nội trợ.
Thời gian rỗi là một trong những tiền đề quan trọng để mở ra du lịch tại tỉnh An Giang, đặc biệt là các loại hình du lịch tại tỉnh An Giang ngắn ngày hay du lịch tại tỉnh An Giang cuối tuần.
Nhân tố chính trị
Là điều kiện đặc biệt quan trọng có ảnh hưởng đến việc thúc đẩy hay kìm hảm sự phát triển du lịch tại tỉnh An Giang. du lịch An Giang chỉ có thể xuất hiện và mở ra trong điều kiện hòa bình và quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, các quốc gia. Do vậy, hòa bình được coi là đòn bẩy của hoạt động du lịch tại tỉnh An Giang. Đồng thời, con người cũng muốn thể hiện ước nguyện được sống trong hòa bình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới.
Cơ sở hạ tầng cung cấp du lịch An Giang
Là phương tiện vật chất của toàn xã hội, được xây dựng cho sự nghiệp mở rộng kinh tế xã hội, trong đó có cả hoạt động du lịch An Giang.

Hệ thống và phương tiện giao thông
Là nhân tố hàng đầu với việc tạo dựng và mở rộng du lịch An Giang. Khi đánh giá và xem xét phương tiện giao thông phải chú ý đến các loại đường, chất lượng đường, phương tiện giao thông hiện có. Bên cạnh đó phải xét đến nhà ga, bến cảng, sân bay, bến xe; đặc biệt là các cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thông quan trọng.
Hệ thống cung cấp điện
của An Giang miền sông nước

Là điều kiện cần thiết đảm bảo sinh hoạt tối thiểu cho khách du lịch An Giang cũng như cung cấp năng lượng cho hoạt động mang đến kinh doanh du lịch tại tỉnh An Giang. Khi đánh giá xem xét cần quan tâm đến:
+ Xem xét cơ cấu mạng lưới điện ảnh hưởng tới việc tạo nên các điểm, cụm, trung tâm du lịch An Giang.
+ Khả năng đảm bảo điện của địa phương cho hoạt động du lịch An Giang, cân đối giữa khả năng cung cấp điện và Yêu cầu tiêu thụ điện.
Hệ thống cấp thoát nước
Bao gồm nước cung cấp cho sinh hoạt và cho các ngành dịch vụ du lịch tại tỉnh An Giang. Nguồn cung cấp nước cần được quan tâm trong cơ cấu của cơ sở hạ tầng bao gồm:
+ Khả năng cung cấp nước và chất lượng nguồn nước
Xem thêm về du lịch Núi Cấm An Giang - mới xây dựng ở An Giang
+ Hệ thống cung cấp nước
Bên cạnh việc cấp nước cho sinh hoạt cũng cần phải xây dựng hệ thống tiêu thoát nước nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây mất mỹ quan trong khu vực du lịch tại tỉnh An Giang.