thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính cần thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành thị nơi doanh nghiệp đăng ký hội sở chính khi công ty có sự đổi thay nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh như đổi thay tên công ty, đổi thay địa chỉ công ty, thay đổi vốn công ty, đổi thay thành viên/cổ đông công ty…vv.

Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh có khá nhiều nội dung, do đó, doanh nghiệp cần xác định rõ nội dung sẽ đổi thay, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn quyết định đến thủ tục, lệ phí mà công ty có trách nhiệm thực hành. thường ngày các doanh nghiệp sẽ chọn lựa những nội dung đổi thay cơ bản như sau:

Thay đổi tên công ty bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.

– 01 thông tin thay đổi theo mẫu quy định
– 01 Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký đổi thay kinh dinh tên doanh nghiệp)
– thay đổi địa chỉ hội sở chính: chuyển hội sở chính về địa chỉ khác

thay đổi ngành nghề kinh dinh bao gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh

– 01 thông tin thay đổi theo mẫu quy định
– 01 Quyết định về việc đổi thay ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh dinh)

đổi thay vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông

Thông báo thay đổi theo mẫu quy định

– 01 Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần)
– 01 Giấy ủy quyền (nếu dùng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp)

thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo luật pháp của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và trách nhiệm phát sinh từ giao thiệp của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với nhân cách nguyên đơn, bên bị, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên hệ trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của luật pháp.

Căn cứ khoản 2 điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo luật pháp.

Hồ sơ đăng ký đổi thay người đại diện theo pháp luật bao gồm các giấy tờ sau:

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo luật pháp;
2. Bản sao hợp thức một trong các giấy tờ chứng nhận cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo luật pháp của công ty;
3. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty nghĩa vụ hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp thức biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty nghĩa vụ hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo luật pháp;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đổi thay người đại diện theo luật pháp trong trường hợp việc đổi thay người đại diện theo luật pháp làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Khi nhận Thông báo đổi thay người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp thức của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp

đổi thay con dấu Công ty

– 01 Thông báo thay đổi theo mẫu quy định
– 01 Bản sao giấy chứng thực đầu tư
– 01 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế
– 01 Giấy ủy quyền (nếu dùng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh dinh con dấu)

Vì các nội dung đổi thay đăng ký kinh dinh khá nhiều, nên trong giới hạn bài viết này chúng tôi sẽ chỉ mô tả được một số nội dung phổ thông.

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể tiến hành một hoặc nhiều nội dung thay đổi nêu trên trong cùng một lần.

Những thông báo liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đã được Trung tâm đăng ký kinh doanh giới thiệu tương đối chi tiết. Nếu có những vướng mắc cần tham vấn thêm, quý khách hàng đừng ngại ngần phản hồi lại cho chúng tôi theo thông tin

- Hotline đề nghị dịch vụ trong giờ hành chính: 02363 608 979
– Hotline liên hệ ngoài giờ hành chính: 0905.430. 439 (24/7)
– Địa chỉ: 8 Thái Thị Bôi – Phường Chính Gián – Quận Thanh Khê – khu vực Đà Nẵng.

Trung tâm đăng ký kinh doanh rất hy vọng có dịp được phục vụ quý khách hàng!

View more random threads: