Thay đổi tên công ty - thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Đà Nẵng

Thay đổi tên công ty là một trong nhưng thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Đà Nẵng nói riêng cũng như trên toàn quốc nói chung mà doanh nghiệp thường thực hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi tên của công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Việc thay đổi tên không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ nào của công ty.

Tên mới của công ty vẫn phải tuân thủ các quy định trong việc đặt tên của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản liên quan.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
2. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi tên công ty;
3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp và thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện đồng thời một lúc).

Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện thêm một số thủ tục theo quy định của pháp luật. Sau khi thay đổi tên công ty, cần phải làm thủ tục gì? Chúng tôi sẽ hướng dẫn ở những bài tiếp theo.

Sau khi tham khảo những điều cần biết khi thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Quý khách hàng không có thời gian hoặc cảm thấy thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Đà Nẵng quá khó khăn và rắc rối, đừng do dự, hãy liên hệ ngay với chúng tôi 02363 608 979 – 0905430439 (Hotline) để được giải đáp và tư vấn thành lập công ty Đà Nẵng trọn gói nhanh nhất, giá rẻ nhất.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:
Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014
Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Khoản 1 Điều 28 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Khoản 2 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;


BIỂU MẪU:
Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày tháng nămTHÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpKính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố

(ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở -

ví dụ: tỉnh Cao Bằng, Thành phố Hồ Chí Minh,…)

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) [TÊN DOANH NGHIỆP]
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: [MÃ SỐ THUẾ DOANH NGHIỆP]
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
(chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)
Ngày cấp: Nơi cấp:

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở: (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp)

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập: (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp)

a) Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)
Ngày cấp: Nơi cấp:

b) Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)
Ngày cấp: Nơi cấp:

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: (ghi bằng chữ in hoa)
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: (nếu có)
Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: (nếu có)

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)
DDPL