Các kiểu bài trong Game Bài Trác Kim Hoa:

Trác Kim Hoa có tất cả 7 kiểu bài chính, dưới đây là tổng hợp các kiểu bài:
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN WELLBET MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

So sánh bài lớn nhỏ trong Game Bài Trác Kim Hoa:

- Báo>Đồng Hoa Thuận>Đồng Hoa>Thuận Tử>Một Đôi>Bài Cao. Báo Sát Thủ>Báo:

Khi Báo và Báo Sát Thủ cùng tồn tại, bài của Báo Sát Thủ lớn hơn bài của Báo.
- Đồng Hoa Thuận>Đồng Hoa>Thuận Tử>Một Đôi>Bài Cao>Báo Sát Thủ:

Trong trường hợp không có bài Báo, Báo sát thủ là bài nhỏ nhất.

- Hai bên có kiểu bài giống nhau (Báo、Đồng Hoa Thuận、Đồng Hoa、Thuận Tử、Một Đôi)、Bài Cao:

Ưu tiên so sánh bài có điểm số cao nhất. Nếu điểm số giống nhau thì sẽ so sánh lá bài lớn thứ 2, cứ so sánh lần lượt như vậy.

- Kiểu bài Đồng Hoa Thuận , Thuận Tử:

Căn cứ vào thứ tự để so sánh điểm số lớn nhỏ : A.K.Q>K.Q.J>Q.J.10>J.10.9>10.9.8>9.8.7 8.7.6>7.6.5>6.5.4>5.4.3>4.3.2>3.2.A.

- Một Đôi:

Kiểu bài của hai bên là Một Đôi, trước tiên so sánh điểm lớn nhỏ của Một Đôi . Nếu điểm số giống nhau thì tiếp tục so sánh điểm số lớn nhỏ của một lá bài.

- Thứ tự lớn nhỏ của lá bài:

A>K>Q>J>10>9>8>7>6>5>4 >3>2,không phân biệt lớn nhỏ qua các loại màu lá bài.

Lưu ý: Chỉ có trong kiểu bài Đồng Hoa Thuận và Thuận Tử, điểm số của A có thể coi là kiểu bài lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Trong các trường hợp khác, A đều là kiểu bài lớn nhất.

Chúc các bạn tham gia may mắn, thắng lớn!