phát triển căn nhà ở của TPHCM trong 10 năm qua về căn bản đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý, từng bước đáp ứng đc thị hiếu về căn nhà sống theo mức gia tăng số lượng dân sinh.

tuy vậy, thời kỳ đi lên căn nhà sống tại thành phố vẫn chưa đáp ứng đc thị hiếu vô cùng lớn về căn nhà ở rẻ, ngôi nhà sống xã hội, nhà sống phù hợp với tiềm năng chi trả của cư dân.
vào 10 năm (2009 - 2019), số lượng dân sinh toàn TPHCM đã không giảm rộng 1,8 triệu con người, diện tích ngôi nhà sống bình quân đầu người tăng từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm tới (2021 - 2030), TPHCM tiếp tục tăng thêm 2 triệu con người. nhằm thỏa mãn nhu cầu căn nhà sống và khắc phục các hạn chế vào đi lên căn nhà ở 10 năm qua, TPHCM tiếp tục thực hành thực hành đề án “Xây dựng sự kiện đi lên căn nhà sống TPHCM thời điểm 2021-2030”. đi theo đó, mục tiêu đề ra, mang lại năm 2025, tổng quy hoạch mặt sàn nhà sống của thành phố Hồ Chí Minh đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích nhà ở bình quân đầu người khi là 23,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự kiến trong cuối năm 2025 là 10,1 triệu người).

mang đến năm 2030, tổng diện tích sàn nhà ở của TP. Hồ Chí Minh đạt đc 295 triệu m² sàn, diện tích căn nhà ở bình quân đầu người khi là 26,5 m²/người (quy mô dân sinh dự kiến vào thời điểm cuối năm 2030 là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề bỏ ra hướng phát triển phong phú các đặc điểm ngôi nhà ở, đa dạng hình thức đầu tư nhằm huy động các nguồn lực cộng đồng.

Về phát triển nhà ở dịch vụ thương mại, TPHCM khuyến nghị nhà đầu tư vận dụng nhiều loại công nghệ mới trong xây lắp và dùng các loại nguyên liệu xây dựng phù hợp. Cơ quan công dụng giúp làm cho xong các gian truân vướng bận bịu mang đến khách hàng trong việc được cung cấp chỉ tiêu thiết kế, phê duyệt hoặc thỏa thuận tổng bên bằng quy hoạch liên quan tỷ lệ 1/500. tăng cường việc ứng dụng technology tin tức vào nghành điều hành, xây dựng, đầu tư quy hoạch, phát triển căn nhà sống. tổ chức nghiên cứu, thiết kế cũng như áp dụng những loại nhà sống thân thiện cùng với môi trường, thích ứng với chuyển đổi khí hậu, rất có thể tái sử dụng, tái cơ cấu tổ chức hay tái chế những nguồn khoáng sản sẽ sử dụng.
TPHCM cũng sẽ phát hành nhiều chế độ bức tốc liên minh quốc tế; thu hút, hỗ trợ tài chính để không ngừng tính khả thi, tăng cường việc triển khai nhiều dự án công trình đầu tư quy hoạch đi lên nhà ở theo hình thức công ty đối tác công - tư (PPP) cũng như bổ sung cập nhật vào danh mục nhiều dự án công trình lôi kéo đầu tư đi theo cách thức PPP của thành phố Hồ Chí Minh.

Về căn nhà ở xã hội, tiếp tục triển khai phong phú hóa những phân khúc dự án xây dựng căn nhà ở xã hội cho tất cả những người mức thu nhập thấp, công ty yếu sử dụng vốn ngoài ngân sách; ưu ái sử dụng vốn giá cả nhằm đầu tư thiết kế những căn nhà ở cộng đồng thuộc về ngôi nhà nước làm cho thuê. Rà soát, bố trí vùng đất 20% khu đất sống trong số dự án công trình nhà ở dịch vụ thương mại tại 10ha, nhằm xúc tiến triển khai đầu tư thiết kế, xác lập quỹ nhà ở cộng đồng cho thành phố; định vị vị trí cũng như ưu ái dùng các quỹ đất ngôi nhà nước trực tiếp quản lý do những công ty lớn đang được dùng làm nhà xưởng sản xuất tại các quận huyện ở trong diện phải di dời vào nhiều khu công nghiệp, vùng đất do nhiều cơ quan nhà nước hiện đang điều hành ở trong diện bố trí lại để dự án quy hoạch căn nhà sống cộng đồng thuộc về ngôi nhà nước.

TPHCM trực tiếp dự án xây dựng hoặc tiến hành đấu thầu lựa chọn bộ phận thực hiện xây dựng đi theo hình thức BT thanh toán giao dịch bằng vùng đất. TPHCM ưu tiên sắp đặt vốn giá cả, tạo vùng đất sạch trên nhiều khu vực nước ngoài thành dọc các trục cơ sở giao thông chung, đặc biệt là nhiều đường metro, những con đường vành đai nhằm thực hành nhiều dự án ngôi nhà sống xã hội. sắp xếp vốn túi tiền để dự án xây dựng căn nhà ở cộng đồng thuộc về ngôi nhà nước, để giải quyết cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn về ngôi nhà ở, không còn thuê ngôi nhà sống xã hội do công ty dự án thiết kế.

đồng thời đó, để đi lên nhà ở hiếm hoi do dân tự xây, TPHCM tiếp tục tiếp tục cải cách hành chánh, dễ chơi thủ tục trong những việc cấp phép xây dựng dựng; cung cấp Giấy chứng nhận sổ đỏ, tin báo quy hoạch đối với nhà ở lẻ tẻ để người dân ích lợi trong các việc đầu tư thiết kế còn mới, nâng cao ngôi nhà ở theo nhu cầu và khả năng.

đi theo đánh giá của rất nhiều Chuyên Viên thiết kế đô thị, có kế hoạch phát triển ngôi nhà sống của TPHCM trong thời điểm tới rất cụ thể với các cách khả thi cũng như thích hợp cho từng đối tượng người dùng. với cách khiến này, TPHCM sẽ đạt đc mục đích đảm bảo căn nhà sống đến cư dân thành phố Hồ Chí Minh.