Phụ họa Màu sắc nhà thiết kế Celia Berliner sử dụng 1 tấm thảm trải sàn màu trung tính để phối với Color tỏa nắng rực rỡ của bộ ghế sô pha các hình tiết sắc sảo cùng màu trên tấm thảm trải rất ăn nhập với sắc thái chung của toàn phòng. các thảm lót trong từng Quanh Vùng riêng có thể được sử dụng như một công cụ nhấn mạnh tính năng của khoảng không đó chỉ bằng một vài cụ thể bên trên tấm thảm.